algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen van XBOX360.one

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en / of diensten en / of overige gesloten overeenkomsten van XBOX360.one met afnemers van deze producten en of diensten dan wel diegene die een overeenkomst met XBOX360.one is aangegaan.

1.2 Door een bestelling te doen via de website, de e-mail en/of andere wijze gaat u een overeenkomst aan met XBOX360.one en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

1.3 U bent verplicht bestelde producten af te nemen en te betalen.

1.4 XBOX360.one heeft het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen.

1.5 Alle goederen blijven eigendom van XBOX360.one tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.

1.6 Niets van deze site mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf vanuit XBOX360.one.

 

Artikel 2 – Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering

2.1 Bestellingen kunnen alleen via de email, de webshop of via marktplaats worden geplaatst.

2.2 XBOX360.one hanteert geen minimum bestelbedrag.

2.3 Aflevering door XBOX360.one vindt plaats door afgifte aan Postnl. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd. Afhalen van de producten is ook mogelijk.

2.4 De goederen worden in opdracht van u en voor uw rekening en risico vervoerd. XBOX360.one besteedt de verzendingen uit aan POSTNL. XBOX360.one is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten.

2.5 U ontvangt een e-mail wanneer de bestelling door ons verwerkt en verzonden is. Indien u niet aanwezig bent ten tijde van de bezorging van een pakketje ,ontvangt u een brief in de bus wanneer ze het weer aanbieden.

2.6 De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 3 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden.

2.7 XBOX360.one is niet aansprakelijk voor diefstal en of beschadiging tijdens de verzending.

 

Artikel 3 – Betaling

U kunt op 2 manieren betalen:

1. U kunt het totaalbedrag overmaken via IDeal in de webshop.

2. U kunt bij afhalen ook contant betalen.

Indien u niet (tijdig) betaalt behoudt XBOX360.one zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met u. Daarnaast zal XBOX360.one eventuele onkosten en / of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst door u bij u verhalen.

 

Artikel 4 – Producten, Ruilen en garantie

4.1 Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek per e-mail bij XBOX360.one worden ingediend d.m.v. een korte omschrijving van het gebrek en met toevoeging van de productomschrijving.

4.2 Indien aan deze voorwaarden is voldaan vergoedt XBOX360.one de aankoopprijs of een deel daarvan.

4.3 De garantie is niet van toepassing indien het artikel onjuist is behandeld.

4.4 Ruilen is mogelijk binnen 14 dagen. Mits de goederen in dezelfde staat verkeren zoals deze zijn verzonden. Na het retour ontvangen van de goederen wordt het aankoop bedrag binnen 14 dagen terug gestort op het door u opgegeven iban nummer. Verzendkosten worden niet terug gestort. Retourneren kan via de post en persoonlijk op het volgende adres: XBOX360.one, Onderdendamsterweg 9, 9989 TG WARFFUM. Retouren worden alleen in behandeling genomen met aankoopbewijs en contact gegevens.

 

Artikel 5- Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van XBOX360.one met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 4 geregelde garantie.

5.2 XBOX360.one is niet aansprakelijk voor niet voorzienbaar vroegtijdig falen van de producten.

5.3 Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van XBOX360.one beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

 

Artikel 6 – Klachten, ruilen en restitutie

6.1 U heeft juridisch het recht om binnen een termijn van 7 dagen na het doen van u bestelling deze alsnog te annuleren. Dit kunt u doen d.m.v. een e-mail aan; abel@xbox360.one Eventuele kosten voortvloeiend uit het al verwerken van de bestelling, worden wel op u verhaald / afgetrokken van het restitutiebedrag.

6.2 Speciaal bestelde artikelen (artikelen die niet standaard in ons assortiment zitten) worden niet teruggenomen.

 

Artikel 7 – Prijzen

7.1 XBOX360.one is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Prijsinformatie op papier dan wel elektronisch is ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de factuur.

7.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is XBOX360.one bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

7.3 XBOX360.one is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

 

Artikel 8 – Communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en XBOX360.one, dan wel tussen XBOX360.one en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen u en XBOX360.one, is XBOX360.one niet aansprakelijk. Dit tenzij er sprake mocht zijn van bewezen opzet en / of grove schuld of nalatigheid vanuit XBOX360.one.

 

Artikel 9 – Wijziging algemene voorwaarden

9.1 Van Toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

 

Artikel 11 – Privacyverklaring

XBOX360.one vindt het belangrijk dat de door uw verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. XBOX360.one zal de door uw verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van u bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij u naam en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren.